menu 5 Slnečná sústava
Erasmus+: Kĺúčová akcia 2, Strategické partnerstvá v školskom vzdelávaní

Úvod

Zatmenie Mesiaca je astronomický úkaz, pri ktorom sa Slnko, Zem a Mesiac dostanú pri svojom pohybe do jednej priamky a tieň Zeme vrhnutý do priestoru dopadne na povrch Mesiaca. Zatmenie Mesiaca je pozorovateľné vždy z celej zemskej pologule. Podľa toho, či sa do tieňa vrhnutého Zemou dostane celý Mesiac alebo len jeho časť, rozoznávame úplné, čiastočné a polotieňové zatmenie Mesiaca. Pri úplnom zatmení Mesiaca je možné väčšinou pozorovať červené alebo červenohnedé sfarbenie stmavnutého splnu. Správy o zatmení Mesiaca sú známe už z dávnej minulosti. Rovnako tak sú zatmenia predpovedané na mnoho storočí dopredu.

Zatmenie mesiaca

Základné informácie

Zatmenie Mesiaca je astronomický úkaz, pri ktorom sa Slnko, Zem a Mesiac dostanú pri svojom pohybe do jednej priamky. Pritom tieň Zeme vrhnutý do priestoru dopadne na povrch Mesiaca. Oproti zatmeniu Slnka, ktoré je pozorovateľné iba z úzkeho pásu, na ktorý dopadá tieň vrhnutý Mesiacom, je zatmenie Mesiaca pozorovateľné vždy z celej zemskej pologule, na ktorej je práve tma.

Ak by Mesiac okolo Zeme obiehal v  úplne rovnakej rovine, ako je rovina ekliptiky alebo rovina obehu Zeme okolo Slnka dochádzalo by k zatmeniu Mesiaca pri každom splne, kedy sa Zem nachádza medzi Slnkom a Mesiacom. V skutočnosti je ale rovina obehu Mesiaca okolo Zeme sklonená oproti rovine ekliptiky približne o  5°, a  preto sa všetky tri telesá dostanú do jednej priamky len výnimočne. Preto je aj zatmenie Mesiaca nie príliš častým nebeským úkazom. Napriek tomu je pre dané miesto na povrchu Zeme omnoho častejšie ako zatmenie Slnka. Zatmenie Mesiaca môže byť na konkrétnom mieste pozorovateľné aj niekoľkokrát do roka (zatmenie Slnka priemerne raz za 400 rokov). Je to práve preto, ako už bolo povedané, že zatmenie Mesiaca je pozorovateľné vždy naraz z celej privrátenej zemskej pologule, pričom zatmenie Slnka iba z pásu 100 až 270 kilometrov širokého a niekoľko málo tisíc kilometrov dlhého.

Na nasledujúcom obrázku je vyznačená vzájomná poloha Slnka, Mesiaca a Zeme pri zatmení Mesiaca. Vzdialenosti a veľkosti telies nezodpovedajú skutočnosti, Slnko je oveľa väčšie a oveľa ďalej od Zeme, Mesiac je v skutočnosti tiež vzdialenejší od Zeme.)

Obrázok 17: Vznik zatmenia Mesiaca

Podľa toho, aká časť povrchu Mesiaca sa dostane do plného tieňa vrhnutého Zemou (na obrázku tmavosivá oblasť) a aká časť povrchu Mesiaca zostane len v polotieni, rozlišujeme úplné, čiastočné a polotieňové zatmenie Mesiaca.

Druhy zatmenia Mesiaca

Tieň vrhaný Zemou do priestoru je vždy dostatočne rozsiahly, aby zakryl celý mesačný povrch. Všetky tri telesá Slnko, Zem a Mesiac nemusia však pri každom zatmení Mesiaca ležať úplne presne v jednej priamke a do plného tieňa vrhnutého Zemou sa môže dostať väčšia alebo menšia časť mesačného kotúča.

Úplné zatmenie Mesiaca

Úplné zatmenie Mesiaca nastane, ak sa celý Mesiac dostane do plného tieňa vrhnutého Zemou. Fáze úplného zatmenia Mesiaca samozrejme predchádza fáza polotieňového a čiastočného zatmenia, v priebehu ktorých sa mesačný kotúč pomaly posúva do oblasti polotieňa a plného tieňa a je postupne Zemou zatieňovaný. Rovnako tak je úplné zatmenie nasledované opäť fázou čiastočného a polotieňového zatmenia, kedy mesačný kotúč z tieňa vychádza. Počas fázy úplného zatmenia je Mesiac ožarovaný iba zvyškovým svetlom, ktoré sa smerom k stredu tieňa láme v zemskej atmosfére. Rôzne farby svetla sa v atmosfére lámu rôzne, a preto farba mesačného splnu vo fáze úplného zatmenia závisí od vzdialenosti Mesiaca od stredu tieňa (od spojnice stredov Slnka a Zeme), a tiež od čistoty zemskej atmosféry v okamihu zatmenia. Pri úplnom zatmení Mesiaca je mesačný spln najčastejšie pozorovateľný v temne oranžovej, červenkastej alebo červenohnedej farbe, môže byť ale tiež temne hnedý, sivý alebo aj s modrastým nádychom pri okraji. Asi najväčší vplyv na farebný odtieň stmavnutého Mesiaca má sopečný prach uvoľnený do atmosféry v obrovských množstvách pri sopečných erupciách.

Čiastočné zatmenie Mesiaca

Ak sa Mesiac nachádza ďalej od spojnice Slnka a Zeme, nemusí sa do oblasti plného tieňa dostať celý, ale iba svojou časťou. V tomto prípade je mesačný kotúč po celú dobu trvania zatmenia pozorovateľný ako kosáčik, ktorého časť viac či menej zakrýva tieň vrhnutý Zemou

Polotieňové zatmenie Mesiaca

Pri niektorých zatmeniach sa žiadna časť Mesiaca nedostane do oblasti plného tieňa. V takejto situácii nie je tieň na mesačnom kotúči alebo mesačný kosáčik vôbec pozorovateľný. Po celú dobu je vidieť kruhový spln, iba jeho jas mierne poklesne. Tento efekt nemusí byť okom vôbec postrehnuteľný. Len vtedy, ak sa Mesiac dostane blízko k oblasti plného tieňa, je možné zaznamenať, že je úplne z jednej strany ľahko stmavnutý.

Predpovedanie zatmenia Mesiaca

Zatmenie Mesiaca síce nie je tak výrazným a efektným úkazom akým je úplné zatmenie Slnka, ale aj tak sa v minulosti stretávalo so značnou pozornosťou ľudí. U starovekých civilizácií totiž zohrával Mesiac oveľa významnejšiu úlohu ako dnes. Poskytoval v noci dostatok svetla pre pohyb v krajine a hlavne striedanie jeho fáz slúžilo na meranie času a bolo základom mnohých kalendárov. Preto náhle zmiznutie alebo začervenanie mesačného splnu budilo pozornosť a naháňalo hrôzu. Červený Mesiac sa objavuje aj v Novom zákone, kde predznamenáva Apokalypsu a koniec sveta. Obdobne sčervenanie Mesiaca pomohlo Krištofovi Kolumbovi, ktorý jeho presnou predpoveďou ohromil pri svojej štvrtej výprave do Ameriky miestnych Indiánov a prinútil ich k spolupráci. (Európania v tej dobe už zatmenia a ich cykly dobre poznali.)

Rovnako ako zatmenie Slnka, aj zatmenia Mesiaca sa vyskytuje periodicky v rôznych cykloch. Napríklad v  priebehu periódy zatmení Saros trvajúcej približne 18 rokov nastane okrem 43 zatmení Slnka aj 29 rôznych zatmení Mesiaca.

21. 1. 2019 úplné centrálny Tichý oceán, Amerika, Európa, Afrika
16. 7. 2019 čiastočné Južná Amerika, Európa, Afrika, Ázia, Austrália
10. 1. 2020 polotieňové Európa, Afrika, Ázia, Austrália
5. 6. 2020 polotieňové Európa, Afrika, Ázia, Austrália
5. 7. 2020 polotieňové Amerika, juhozápadná Európa, Afrika
30. 11. 2020 polotieňové Ázia, Austrália, Tichý oceán, Amerika
26. 5. 2021 úplné východná Ázia, Austrália, Tichý oceán, Amerika
19. 11. 2021 čiastočné Amerika, severná Európa, východná Ázia, Austrália, Tichý oceán
16. 5. 2022 úplné Amerika, Európa, Afrika
8. 11. 2022 úplné Ázia, Austrália, Tichý oceán, Amerika
5. 5. 2023 polotieňové Afrika, Ázia, Austrália
28. 10. 2023 čiastočné východná Amerika, Európa, Afrika, Ázia, Austrália
25. 3. 2024 polotieňové Amerika
18. 9. 2024 čiastočné Amerika, Európa, Afrika
14. 3. 2025 úplné Tichý oceán, Amerika, západná Európa, západná Afrika
7. 9. 2025 úplné Európa, Afrika, Ázia, Austrália

Údaje sú čerpané z webových stránok NASA: https://eclipse.gsfc.nasa.gov/eclipse.html