menu 5 СЛЪНЧЕВА СИСТЕМА
Erasmus+: КД2: Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта

Задача 1: Комета

Задача: Начертайте комета и опишете основните ѝ части.

Решение:
Посока
на слънчевата
светлина

Задача: Кометата винаги ли има опашка? Обяснете отговора си. 

Решение: Кометата не винаги има опашка – опашката се образува, когато кометата се приближи до Слънцето и газовете и прахът се изпаряват от повърхността ѝ

Задача: Опашката на кометата сочи ли към Слънцето? Обяснете отговора си. 

Решение: Не. Опашката на кометата никога не може да бъде насочена към Слънцето, защото възниква под въздействието на слънчевия вятър и налягането на излъчването на Слънцето. Това означава, че ако кометата се отдалечава от Слънцето, опашката ѝ сочи пред кометата, а не е зад кометата.

Задача: Начертайте орбитата на кометата около Слънцето и отбележете посоката на опашката ѝ.

Решение:

Задача: Кои са основните разлики между кометите и астероидите?

Решение:


КометиАстероиди
Намират се отвъд орбитата на Плутон Намират се между Марс и Юпитер

Изградени са от лед и прах – те са „мръсни“
снежни топки

Изградени са от скали
Имат опашка Нямат опашка

Обикновено имат елиптична орбита
(дългопериодични комети – имат период над
200 години - имат ексцентрицитет на орбитата
по-голям от 0,85; краткопериодичните комети
имат среден ексцентрицитет на орбитата 0,5)

Те имат по-малко ексцентрична орбита (98% от
номерираните астероиди имат ексцентрицитет
на орбита под 0,3; 80% от тях – по-малък от 0,2,
а 30% от тях - по-малък от 0,1)