menu 5 СЛЪНЧЕВА СИСТЕМА
Erasmus+: КД2: Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта

Задача 1: Радиани или градуси?

a) Преобразувайте градусите в радиани:

1°, 5°, 30°, 60°, 180°, 270°.

б) Преобразувайте радианите в градуси: 2,91  ∙  10−4 rad;  rad, 1 rad,  rad,  rad,  rad.

в) За следните ъглови стойности в градуси, извършете:

в1) преобразуване от градуси в радиани,

в2) изчисляване на тангенс на даден ъгъл θ, т.е. изчислете и сравнете със стойностите от в1).

Въведени ъгли: 0,1", 30', 2°, 5°, 10°, 15°, 30°.

Решение

Например от тук можем да извлечем връзката на преобразуването между радиани и градуси:

a)

б)

От горното се вижда, че връзките (отношенията) стават все по-малки и по-малко точни.