menu 5 СЛЪНЧЕВА СИСТЕМА
Erasmus+: КД2: Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта

Задача 4: „Меркуран“

Орбитата на Меркурий не е точно кръгова, а елиптична с ексцентричност. Колко пъти ъгловият размер на Слънцето е по-голям в перихелий, отколкото в афелий за един наблюдател на Меркурий?nbsp;

Решение 

Изхождайки от определението за размера на ъгъла (за малки ъгли):

, където размерът (диаметърът) на тялото е D, то разстоянието на обекта от наблюдателя е d. За съотношението на ъглови размери в перихелий и афелий: .

В перихелий Слънцето изглежда с 52% по-голямо в сравнение с положението му в афелий.