menu 5 СЛЪНЧЕВА СИСТЕМА
Erasmus+: КД2: Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта

Задача 2: Модел на слънчево затъмнение на терен

Създайте модел на слънчево затъмнение. Използвайте гимнастическата топка с диаметър от около 70 см като модел на Слънцето. Първо изчислете размера на небесните тела и разстоянията между тях, след това намерете подходящите по големина топки, които да са Земята и Луната, и ги разположете на правилните разстояния. Не забравяйте за правилния ред на обектите.

Диаметър на Слънцето
1 400 000 km
Диаметър на Земята
13 000 km
Диаметър на Луната
3 500 km
Разстояние между Земята и Слънцето
150 000 000 km
Разстояние между Луната и Земята
400 000 km

Цел на задачата

Целта на тази дейност е да запознае учениците с огромните разстояния в междупланетното пространство и да се представят разстоянията между обектите по отношение на техните размери. Във всички илюстрации и модели на Слънчевата система или затъмнението на Слънцето, обектите са нарочно по-големи и много по- близко един до друг (повече или по-малко действителността, дори и в съответния мащаб не може да бъде нарисувана). Разходката е една добра възможност за „коригиране“ на погрешното схващане за „умалената“ Слънчева система.

Методически бележки за учителите

■ Подготовката за тази дейност може да се извърши предварително в училище или по време на подготовката за часа по физика. По-долу изчисляваме стойностите при диаметър на топката от 70 см, но може да се използва и друга топка. Ако разликата е до около 10 см, няма нужда да се преизчисляват съотношението и размерът. Това няма да промени ефекта от демонстрацията. Демонстрацията е подходяща и при игра на спортната площадка, в парка или на поляна в гората.
■ Внимавайте с единиците за дължина. Не е необходимо да преобразувате реалните дължини в метри, но все пак не забравяйте, че всички размери на моделите и дължините трябва да са в еднакви единици. В примерното решение за реалната ситуация работим с километри (виж заданието), а при модела – с метри. Нищо обаче не пречи да преобразувате всичко в метри или обратно, и по този начин да упражните преобразуванията на единиците за дължина.
■ Демонстрацията обаче трябва да се извърши на равна и открита площ, така че всички обекти да са видими (да не са скрити сред дърветата и т.н.). Препоръчително е малките обекти (Земята и Луната) да бъдат държани от учениците в ръка. Ако бъдат положени на земята, те могат да се изгубят или изобщо да не бъдат видени.
■ Разстоянието между Земята и Слънцето може да се определи със стъпки – това няма да промени нищо при създаването на представата за разстоянията.
■ Внимавайте за правилния ред на обектите - когато Слънцето е затъмнено, Луната е между Слънцето и Земята.
■ Не е достатъчно само да се правят изчисленията, защото самите числа няма много какво да кажат на учениците. Всъщност е важно да се направи демонстрацията. Само така учениците ще получат правилната представа. 

Примерно решение: 
Мащабът на модела е 0,7 m към 1 400 000 km, т.е. 0,000 000 5 m/km.

Диаметър на Слънцето
1 400 000 km 0,7 m
Диаметър на Земята
13 000 km 0,006 5 m = 6,5 mm
Диаметър на Луната
3 500 km 0,001 75 m = 1,75 mm
Разстояние между Земята и Слънцето
150 000 000 km 75 m
Разстояние между Луната и Земята
400 000 km 0,2 m

Адаптиране на указанията за ученици със СОП

Ученици със затруднения
Учениците със затруднения може да се затруднят с изчисляването на размерите и разстоянията при модел с толкова много нули. Затова е възможно да се действа така: 14 : 7 = 2, т.е. намалете размера два пъти, а след това прибавете нулите. За някои ученици представата за метри и километри наведнъж също може да бъде проблематична, тогава може да е подходящо да преобразувате всичко в метри, дори ако това увеличи съотношението с още нули. 


Надарени ученици 

Надарените ученици могат да преизчислят модела и в други пропорции. Понякога могат да се моделират реални ситуации, а понякога е необходимо да се примирим само с мисловни модели. Някои възможни варианти: 

■ Оформете описаната ситуация така, че да се впише в горната част на чина. 

■ Изчислете размера и разстоянието между обектите, като вземете предвид, че Слънцето е голямо колкото футболна топка. 

■ Изчислете размера и разстоянието между обектите, като вземете предвид, че Слънцето е голямо колкото портокал.


Друга възможност е да се разшири задачата с изчисляване на размерите и разстоянията между други планети в Слънчевата система.