menu 5 СЛЪНЧЕВА СИСТЕМА
Erasmus+: КД2: Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта

Задача 3: Какви са разстоянията на планетите от Слънцето?

Помощни средства:

■ Модели на Слънцето и планетите (виж точка а), калкулатор, таблици, тебешир

Инструкции за работа:

1. Задачите от част б), особено задачите 4, 5 и 6, също могат да се използват в тази част. 

2. Изчислете разстоянията между Земята, Марс, Юпитер и Сатурн. Поставете моделите на Слънцето и Земята на масата, така че поставките им да се допират. Опитайте се да разположите моделите на Марс, Юпитер, Сатурн, така че те да са в същото съотношение на разстоянията като модела на Земята от Слънцето. След това се уверете, като използвате таблиците, че вашите оценки за позициите на планетите са били правилни. Променете разстоянията на планетите. 

3. Поставете модела на Слънцето от едната страна на масата, а модела Марс от другата страна на масата. Между Слънцето и Марс поставете Меркурий, Венера и Земята, така че те да са на същото съотношение на разстоянието като модела на Марс от Слънцето. След това се уверете, като използвате таблиците, че вашите оценки за позициите на планетите са били правилни. Променете разстоянията на планетите.