menu 5 СЛЪНЧЕВА СИСТЕМА
Erasmus+: КД2: Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта

Задача 4: Най-близки лунни затъмнения

Въз основа на информацията, открита в интернет, съставете списък на предстоящите лунни затъмнения до 2025 г. При всяко едно затъмнение ще видите кога ще настъпи, какъв ще бъде видът му и къде ще бъде наблюдавано то. Препоръчваме да използвате уебсайта на НАСА: https://eclipse.gsfc.nasa.gov/eclipse.html. След това определете кога ще настъпи следващото пълно лунно затъмнение, наблюдавано от Европа, Словашката република и Братислава (България и София). 

Цел на задачата 

Целта на тази дейност е да научи учениците самостоятелно да търсят информация в Интернет и да добият представа за честотата на явлението лунно затъмнение и за територията, от която ще се наблюдава лунното затъмнение. 

Методически бележки за учителите

■ Цялата необходима информация за изпълнение на заданието може да бъде намерена на уебсайта на НАСА на адрес https://eclipse.gsfc.nasa.gov/eclipse.html.
■ Уебсайтът, разбира се, е на английски език. Вярваме обаче, че използваният речник е толкова ограничен, че не би трябвало да създаде проблем на учителите и учениците.

Примерно решение

21.01.2019 пълно затъмнение Централния Пасифик, Америка, Европа, Африка
16.07.2019 частично затъмнение Южна Америка, Европа, Африка, Азия, Австралия
10.01.2020 Луната е в полусянката Европа, Африка, Азия, Австралия
05.06.2020 Луната е в полусянката Европа, Африка, Азия, Австралия
05.07.2020 Луната е в полусянката Америка, Югозападна Европа, Африка
30.11.2020 Луната е в полусянката Азия, Австралия, Тихия океан, Америка
26.05.2021 пълно затъмнение Източна Азия, Австралия, Тихия океан, Америка
19.11.2021 частично затъмнение Америка, Северна Европа, Източна Азия, Австралия, Тихия океан
16.05.2022 пълно затъмнение Америка, Европа, Африка
08.11.2022 пълно затъмнение Азия, Австралия, Тихия океан, Америка
05.05.2023 Луната е в полусянката Африка, Азия, Австралия
28.10.2023 частично затъмнение Източна Америка, Европа, Африка, Азия, Австралия
25.03.2024 Луната е в полусянката Америка
18.09.2024 частично затъмнение Америка, Европа, Африка
14.03.2025 пълно затъмнение Тихия океан, Америка, Западна Европа, Западна Африка

Всички затъмнения на Луната, видими от Европа, се виждат и от територията на Словашката република и Братислава, както и от цялата територия на България.

Адаптиране на указанията за ученици със СОП

Ученици с увреждания
Учениците с увреждания също трябва да могат без проблем да се справят с цялата задача, т.е. да намерят затъмненията за близкото бъдеще до 2025 г. 


Надарени ученици
Надарените ученици могат да търсят и други свързани данни за затъмненията на сайта на НАСА, като обща продължителност на затъмнението, времената на начало и край на затъмнението и други.