menu 5 СЛЪНЧЕВА СИСТЕМА
Erasmus+: КД2: Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта

Задача 6: Моделирайте движението на Уран около Слънцето

Моделирайте движението на Уран около Слънцето и опишете как се редуват сезоните за различни хипотетични позиции на наблюдатели върху „повърхността“ на Уран.

Помощни средства:

■ Модели на Слънцето и Уран (виж точка а), карфици с цветни главички, силен източник на светлина

Инструкции за работа:

1. Поставете модела на Слънцето в центъра на масата. Поставете модела на Уран на разстояние от около 20 см.
■ Намерете в таблиците колко време отнема на Уран да се завърти около Слънцето.
■ Демонстрирайте орбитата на Уран около Слънцето. Не забравяйте да запазите посоката на оста на Уран в пространството.
■ Разберете как се променят„сезоните“ на северния и на южния полюс на Уран. Можете да си помогнете с източника на светлина.
■ Определете периода на накланянето на пръстените на Уран.
■ На повърхността на Уран, забивайки карфица, покажете мястото на фиктивен наблюдател, намиращ се на 45 градуса уранографска ширина. Започнете да движите бавно Уран по орбиталната му траектория около Слънцето, като едновременно с това въртите Уран и около оста му. От експеримента направете изводи за това, как изглежда денят и нощта във всяка една позиция. В същото време разберете как се редуват „сезоните“ за такъв наблюдател.
■ Преместете карфицата, показваща местоположението на измисления наблюдател на екватора на модела на Уран. Отново започнете да движите бавно Уран по орбиталната му траектория около Слънцето, като едновременно с това въртите Уран и около оста му. От експеримента направете изводи за това, как изглежда денят и нощта във всяка една позиция. В същото време разберете как се редуват „сезоните“ за наблюдателя на екватора.

(Източник: http://hubblesite.org/newscenter/archive/releases/2007/32/image/c/)