menu 5 СЛЪНЧЕВА СИСТЕМА
Erasmus+: КД2: Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта

Задача 5: Защо виждаме пръстените на Сатурн под наклон, когато ги наблюдаваме от Земята?

Помощни средства:

■ Модели на Слънцето и Сатурн (вижте точка a)

Инструкции за работа:

1. Поставете модела на Слънцето в центъра на масата. Поставете модела на Сатурн на разстояние от около 20 см. 

■ Определете приблизителното местоположение на Земята в този модел. 

■ Покажете орбитата на Сатурн около Слънцето. Не забравяйте да запазите посоката на оста на Сатурн в пространството, както в случая със Земята.

■ От таблиците определете колко време в действителност отнема въртенето на Сатурн около Слънцето. 

■ Обяснете защо от Земята виждаме пръстените на Сатурн под наклон (виж фиг.). 

■ Определете периода на накланянето на пръстените на Сатурн. 

2. Разглеждайки и експериментирайки така, както в част б) на Задача 3, стигнете до извода дали сезоните се редуват и на Сатурн. Ако това е така, опитайте се да отгатнете в какви кроноцентрични ширини се променят сезоните (кроноцентричната ширина е подобна на географската ширина, но се отнася до повърхността на Сатурн). 

■ Експериментирайки с движението на Сатурн около Слънцето и завъртайки оста на Сатурн около Слънцето, определете дали има полярни дни и нощи на Сатурн, подобни на тези на Земята. 

■ Експериментирайте, за да разберете колко широка е ивицата около екватора на Сатурн, в която светлината от Слънцето преминава през равнината на пръстените, преди да попадне на повърхността на планетата.

(Източник: CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=174680)