menu 5 СЛЪНЧЕВА СИСТЕМА
Erasmus+: КД2: Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта

ПЛАНЕТИ-ДЖУДЖЕТА

Определение

Терминът „планета-джудже“ е сравнително нов, възникнал е в Прага на 24 август 2006 г. на XXVI Общото събрание на Международния астрономически съюз (анг. The International Astronomical Union). По време на този астрономически конгрес концепцията за планетата беше предефинирана, което сведе броя на известните планети в Слънчевата система до 8. Дискусиите около тази промяна понякога се наричат „борба за Плутон“. Дотогава терминът „планета“ не беше точно дефиниран и вклюваше и Плутон към този клас обекти.

История

Към 1781 г. са били известни само шест планети на Слънчевата система (Меркурий, Венера, Земя, Марс, Юпитер, Сатурн). Тези планети нямат откривател. През 1781 г. английският астроном Уилям Хершел открива планетата Уран, увеличавайки броя на известните планети до 7. Между 1801 г. и 1845 г. броят на планетите варира, някои от тях включват и новооткритите космически обекти между Марс и Юпитер, т.е. Веста, Юнона, Церера и Палада. През 1846 г. немският астроном Йохан Готфрид Гале открива планетата Нептун. От 1854 г. до 1930 г. планетите са Меркурий, Венера, Земята, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. През 1930 г. американският астроном Клайд Томбо открива друг космически обект – Плутон, който след това е включен сред планетите на Слънчевата система, с което броят на известните планети става 9. Промяна настъпва на 24 август 2006 г., когато Плутон се прехвърли в новосъздадената категория „планети- джуджета“.

Фигура 9: Снимка на планета-джудже Плутон, направена от космическата сонда Ню Хърайзънс (New Horizons) през 2014 г. от разстояние 35 500 км (Източник: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Pluto_in_True_Color_-_High-Res.jpg)

Планета-джудже е космически обект от Слънчевата система. Прилича на планета, но трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да обикаля около Слънцето;

2. да е с достатъчна маса така, че нейните гравитационни сили да я формират в приблизително сферична форма (да се намира в хидростатично равновесие);

3. по време на своето развитие да не е „изчистила“ обкръжението си, за да стане доминираща в зоната;

4. да не е спътник на друга планета.

Планетите-джуджета не са подмножество от планети, те са отделна категория. Напротив, изглежда, че планетите-джуджета много често са включени в каталога на малките планети.

Международният астрономически съюз понастоящем (през март 2019 г.) признава пет планети-джуджета:

Номер
Име
Местоположение Диаметър
(km)
Голяма
полуос
(au)
Наклон на
траекторията
(°)
Ексцентричност на
траекторията
(-)
Maca
(kg)
Година на
откриване
1 Церера
1) 949 2,77 11 0,0758 9 · 1 020 1801
134340 Плутон
2) 2 377 39,5 17 0,2488 1 · 1 022 1930
136108 Хаумея
3) 1 632 43,2 28 0,191 4 · 1 021 2004
136472 Макемаке
4) 1 430 45,7 29 0,156 4 · 1 021 2005
136199 Ерида
5) 2 326 67,8 44 0,411 2 · 1 022 2005

 

Вероятно е категорията на планетите-джуджета да расте в бъдеще и там да попаднат и други космически обекти.

Фигура 10: Планети – джуджета (Източник: https://en.wikipedia.org/wiki/Dwarf_planet)