menu 5 СЛЪНЧЕВА СИСТЕМА
Erasmus+: КД2: Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта

Задача 1: Планета-джудже

Задача: Как планетата-джудже се различава от планетата?nbsp;

Решение: Планета-джудже е космически обект от Слънчевата система, който трябва да отговаря на следните изисквания:
■ да обикаля около Слънцето,
■ да е с достатъчна маса така, че нейните гравитационни сили да я формират в приблизително сферична форма (да се намира в хидростатично равновесие),
■ по време на своето развитие да не е „изчистила“ обкръжението си, за да стане доминираща в зоната,
■ да не е сателит на друга планета.

С изключение на третата подточка, определението за планета-джудже е идентично с това за планета. 

Задача: Избройте три планети-джуджета и разберете в кои части на Слънчевата система се намират те. 

Решение: Церера (Главен астероиден пояс между Марс и Юпитер), Плутон (отвъд траекторията на Нептун), Хаумея (отвъд траекторията на Нептун), Макемаке (отвъд траекторията на Нептун), Ерида (отвъд траекторията на Нептун)