menu 5 СЛЪНЧЕВА СИСТЕМА
Erasmus+: КД2: Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта

Задача 10: С краката здраво на земята...

Алпинист изкачва най-високата планина в света, връх Еверест, на 8848 метра надморска височина. Ако приемем, че Земята е идеална сфера, с изключение на мястото, където се издига връх Еверест, колко надалеч по земната повърхност ще вижда алпинистът? Радиусът на Земята е R = 6 378 km.

Решение

Според снимката следва, че::следователно приблизително .

Видно е и от фигурата, че: , затова .

Наблюдател на връх Еверест на височина h вижда на разстояние от s