menu 5 СЛЪНЧЕВА СИСТЕМА
Erasmus+: КД2: Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта

Задача 1: Демонстрация на лунно затъмнение

В затъмнена стая демонстрирайте как се получава лунно затъмнение. Използвайте по-слаб източник на светлина вместо модел на Слънцето. Използвайте различни по големина топки като модели на Земята и Луната, като спазвате съотношението между размерите им – Луната е приблизително от 3 до 4 пъти по-малка от Земята. Осветете модела на Луната и разположете „Земята“ на подходящо разстояние между „Слънцето“ и „Луната“. Преместете „Луната“ и наблюдавайте пълно и частично лунно затъмнение. 

Цел на задачата 

Целта на тази дейност е учениците да разберат принципа на пълното и частичното лунно затъмнение. Те ще запомнят относителното положение на обектите при лунно затъмнение, а именно в този конкретен ред: Слънце – Земя – Луна.

Методически бележки за учителите
■ Най-големият проблем е осигуряването на подходящ източник на светлина. Източникът трябва да е плосък, в идеалния случай той трябва да е кръг с диаметър от най-малко 20 см, а за предпочитане е той да е 30 см и повече. В същото време източникът трябва да е насочен, така че да не свети из цялата стая, а да осветява само „Луната“ и „Земята“. Препоръчително е източникът да е сравнително слаб (20 – 40 W крушка на разстояние 2 – 3 метра), така че помещението да не е изцяло осветено, а светлината да не се отразява от моделите. Идеален е тесен конусен рефлектор с диаметър 30 – 40 см. Възможно е също така да се използва по-голямо осветително тяло на тавана (полилей), което да е увито отстрани с непрозрачна материя и отгоре да е поставен конус (например върху полилея да е преметнато дебело яке, суичър или пуловер). Тогава, разбира се, оптичната ос на експеримента е ориентирана вертикално и „Луната“ лежи на пода под полилея.
■ Тъй като ние не правим разлика между зоната на сянка и зоната на полусянка, докато наблюдаваме лунните затъмнения, не е необходимо да отговаряме на условията за източник на светлина толкова точно, колкото при симулацията на едно слънчево затъмнение. Всеки източник на светлина за демонстриране на слънчевото затъмнение е подходящ и за демонстриране на лунно затъмнение, но обратното не е валидно.
■ За изпълнението би било идеално да има стая с черни стени, поглъщащи разсеяната и отразената светлина. След това ограниченията, наложени на източника на светлина, може да не са толкова строги. (Слънцето също е всенасочен източник.) Такава стая обаче, обикновено не е на разположение.
■ Подходящи модели са например волейболна топка – за Земята и топка за тенис – за Луната; в краен случай и гимнастическа топка от 15 см – за Земята и топка за тенис на маса – за Луната.
■ Важно е да се подготви подходящ източник на светлина и да се затъмни стаята. Препоръчваме ви да подготвите и изпробвате всичко това предварително, без да го оставяте в ръцете на учениците.

Примерно решение: 

Това е дейност за качество и затова не е подходящо да се представя примерно решение. Конкретният начин за изпълнение на упражнението зависи от възможностите на изпълнителя (вж. бележките по-горе). 

Адаптиране на указанията за ученици със СОП

Ученици с увреждания

Дейността е безпроблемна, ако е подготвен подходящ източник на светлина. При ученици с увреждания в класа силно ви препоръчваме предварително да подготвите средата и източника на светлина.


Надарени ученици

Надарените ученици, от друга страна, могат сами да се опитат да подготвят източника на светлина и чрез изследователски подход да достигнат до необходимите му за задачата свойства – плоскост, насоченост, по-малка интензивност. Освен това те сами могат да се опитат да конструират подходящ източник на светлина.