menu 5 СЛЪНЧЕВА СИСТЕМА
Erasmus+: КД2: Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта

Задача 9: Като от друга планета

Какъв би бил синодичният период на въртене на Сатурн за един наблюдател на Юпитер? Прочетете необходимата информация от Таблица 1, Задача 8. 

Решение 

Взаимната ъглова скорост се дава като разлика между ъгловите скорости на Сатурн и Юпитер , следователно