menu 5 СЛЪНЧЕВА СИСТЕМА
Erasmus+: КД2: Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта

Задача 1: Изготвяне на модели на небесните обекти от Слънчевата система

Помощни средства:

■ 10 топки за тенис на маса (за Слънцето, за 8-те планети и Луната), пластмасово фолио (средна якост), маркери, бормашина за дърво с диаметър 2,5 – 3 мм, приблизително 10 шишчета (за предпочитане с накрайник), пистолет за лепене, нож, материал за подреждане на цветя, транспортир, гъвкава тел с дължина около 20 см, таблици с характеристиките на небесните обекти (в Интернет или на хартия)

Инструкции за работа:

1. Първо правим модел на Слънцето. Пробиваме два отвора в топката за тенис на маса от двете и противоположни страни, така че шишчето да може да се прокара през отворите. Преди това обаче, топката трябва да бъде оцветена в жълто или оранжево; можем да използваме изображение от интернет или от енциклопедия за вдъхновение. Можем да използваме и цветно топче. След това прокарваме шишчето през двата отвора, така че върхът на шишчето (без накрайника) да остане с дължина около 2 см над „повърхността на Слънцето“. Използваме пистолет за лепене, за да фиксираме шишчето в топката. След това от материала за подреждане на цветя изрязваме призма с основа от около 5 х 5 см и в тази основа набождаме шишчето. 

2. След това създаваме модела на Земята. Процедурата е подобна като на модела на Слънцето. Отново пробиваме два отвора в топката за тенис на маса от двете и противоположни страни, така че шишчето да може да се прокара през отворите. Преди да прокараме шишчето, ще оцветим топката, както е показано в Интернет или енциклопедия, като се уверим, че цветът на топката, подобно на Земята, съответства на северния и южния полюс на Земята, намиращи се в местата на пробитите дупки. След това прокарваме шишчето през двата отвора, така че върхът на шишчето без накрайника да остане с дължина около 2 см над „повърхността на Земята“. Използваме пистолет за лепене, за да фиксираме шишчето в топката. След това от материала за подреждане на цветя изрязваме призма с основа от около 5 х 5 см и в тази основа набождаме шишчето по такъв начин, че наклонът на шишчето (изобразяващ земната ос) да бъде под ъгъл от 23,5 градуса относно вертикала. 

3. След това създаваме модели на Луната, Меркурий, Венера и Марс. Правим същото като при модела на Земята.

4. След това създаваме модела на Сатурн. Започваме с подготовката на модел на пръстените на Сатурн. От по-голямата, твърда пластмасова дъска изрязваме кръг с диаметър 4,7 см и е в него изрязваме централен кръгъл отвор с радиус 2 см. Според снимките в Интернет или в енциклопедия ще нарисуваме формата на пръстените върху кръга. Не забравяме, че пръстените започват на определено разстояние от повърхността на Сатурн (в модела е на около 0,25 см от вътрешния ръб на дъската). След като сме подготвили модела на пръстените, създаваме модела на самата планета Сатурн с екваториалните пояси по подобен начин, както в предишните работи. Преди да поставим модела на Сатурн с помощта на шишчето върху материала за подреждане на цветя, поставяме пръстените върху модела на Сатурн, така че те да са в екваториалната зона. Тяхното положение фиксираме с помощта на пистолета за лепене. След това поставяме модела на Сатурн върху материала за подреждане на цветя по обичайния начин. 

5. Подобно на модела на Сатурн, правим модели и на други планети-гиганти, т.е. на Юпитер и Нептун (моделът на Уран ще бъде по-сложен, така че ще бъде описан в отделна точка). В случая на тези планети пръстените ще бъдат по-слабо изразени, техните характеристики могат да бъдат намерени в Интернет или в таблици. 

6. Накрая ще създадем модела на Уран. Процесът на направянето му е подобен на този на другите планети-гиганти, но методът за фиксиране на планетата към материала за подреждане на цветя е по-различен. Тъй като наклонът на оста на въртене на Уран към перпендикуляра на еклиптичната равнина е 98 градуса, оста на въртенето му лежи практически в еклиптичната равнина. Следователно, за да поставим модела на Уран на поставката, трябва да му направим „легло“ от гъвкава тел. Леглото се състои от две пръчки, върху които е оформено „оченце“ на подходяща височина, в което е поставено шишчето. За да може телта да държи по-добре, препоръчително е да увием телата върху шишчето, което ще бъде забучено в основата. 

7. За по-голяма яснота е препоръчително да прикачим листчета с имената на небесните обекти към основите на моделите на Слънчевата система.