menu 5 СЛЪНЧЕВА СИСТЕМА
Erasmus+: КД2: Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта

ВЪВЕДЕНИЕ

В този текст представяме така наречените „конфигурации“ - отличителните позиции на планетите в Слънчевата система от гледна точка на Земята. Постепенно ще обясним термините: съединение, опозиция, елонгация, квадратура и ще разгледаме как да определяме разстоянието от Земята до планетата, разположена в едно от тези положения. 

След това ще обясним как се определя ъгловият размер на тялото и как знанията ни за това, заедно с познаването на разстоянието до тялото, ще ни помогнат да определим истинските размери на тялото. Затова сме принудени да работим с тригонометрични функции. Ще обясним обаче защо в случаите, когато космическите обекти са далеч от наблюдателя, можем да игнорираме тригонометричните функции и да опростим изчисленията. За тази цел естествено въвеждаме много полезни ъглови единици, наречени радиани.

Разстояния и величини

Типични разстояния в Слънчевата система

Средното разстояние Земя – Слънце е 1 au ≐ 1,496 ∙ 108 km, радиусът на Земята е km. Таблица 1 показва средните разстояния на планетите от Слънцето и техните радиуси в кратни радиуси на Земята. Радиусът на Слънцето също е даден за сравнение. Размерите на Слънцето изглеждат огромни в сравнение с другите планети, но е интересно да се изчисли радиусът на Слънцето в астрономически единици: . Това показва, че планетите и Слънцето не заемат голяма част от пространството в Слънчевата система.

Таблица 1: Средните разстояния на планетите в Слънчевата система и радиусите на планетите и Слънцето

Тяло
Разстояние от Слънцето [au]
R/R
Слънце
0 109
Меркурий
0,39 0,38
Венера
0,72 0,95

Земя

1,00 1,00
Марс
1,52 0,53
Юпитер 5,20 11,2
Сатурн
9,54 9,45
Уран
19,2 4,01
Нептун 30,07 3,88

 

Конфигурации на планетите

От гледна точка на Земята могат да се разграничат няколко значими позиции на планетата, наречени конфигурации, които са схематично представени на Фиг.19 и тяхното описание е дадено по-долу. 

1. Съединение 

При вътрешните планети (Меркурий, Венера) разпознаваме горно и долно съединение. Горното съединение е моментът, когато планетата се намира в противоположната страна на Слънцето (Слънцето е между Земята и вътрешната планета). Долното съединение възниква, когато планетата е между Земята и Слънцето. Външните планети (Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун) могат да бъдат само в горно съединение. 

Ако планетата е в съединение, тя изгрява и залязва заедно със Слънцето, намира се на дневното небе и не е наблюдаема за нас.

2. Опозиция

Моментът, в който външната планета е най-близо до Земята, съответно Земята е между планетата и Слънцето, се нарича опозиция. По време на опозицията са най- добрите условия за наблюдение на планетата, защото планетата изгрява при залез и залязва при изгрев Слънце (планетата е наблюдаема през цялата нощ). Тогава, гледана през телескоп, планетата изглежда и най-голяма (има най-голям ъглов размер).

3. Елонгация

Елонгацията е ъгловото разстояние между вътрешната планета и Слънцето. При западна елонгация на планетата тя изгрява и залязва преди Слънцето. При източна елонгация на планетата тя изгрява и залязва след Слънцето. Най-голямото ъглово разстояние на планетата от Слънцето се нарича максимална елонгация. Максималната елонгация на Меркурий е 23°, на Венера е 47°

4. Квадратура

Квадратура е моментът, когато ъгълът Слънце – Земя – външна планета е прав. В квадратура могат да се намират само външните планети.

Фигура 19: Диаграма на възможните конфигурации на планетите

Ъглови размери на космическите обекти

Естествено е, че ако космическите обекти са по-далеч от нас, те изглеждат по-малки, отколкото ако бяха в наша непосредствена близост. Въпреки това физическите им измерения не се променят. За да можем да опишем този факт по-качествено, въвеждаме величината „ъглов размер“, чието значение е показано на Фиг. 20. Показаното на фигурата ни дава ясна представа как да изчисляваме ъгловия размер:

След това ъгълът се получава като: . Тогава, за Слънцето с радиус , получаваме ъглов размер, θ☉ ≐ 32'. Едва ли е изненадващо, че след това ъгловите размери на планетите в Слънчевата система се получават в единици от десетки ъглови секунди. 

След това ще покажем как да опростим отношението за изчисляване на ъгловия размер, ако ъгловият размер е много малък. Това ще изисква въвеждането на „нови“ равнинни ъглови единици, така наречените „радиани“.

Фигура 20: Дефиниция на ъгловия размер

Радиани

Радианите са най-естествено дефинираните единици за равнинния ъгъл. Нека си представим окръжности, както на фигура 3. Ъгълът се определя като съотношението на дължината, отговарящо на съответната дъга и радиуса на окръжността. От фигура 3 се вижда, че ъгълът не зависи от определена дължина или от радиуса:

 , тя се определя като съотношението на дължината на съответната дъга към радиуса на окръжността. От Фиг. 21 се вижда, че ъгълът не зависи от определена дължина или радиуса, a само от тяхното съотношение, което е естествено и правилно. Вече знаем как да определим ъгъл, но все още не знаем какво е „радиан“.

От определението за ъгъла (дължина на дъгата, разделена на радиуса), изглежда, че ъгълът не е оразмерен или, че единицата на ъгъла е „единица“. Точно това се нарича „радиан“! Бихме могли да напишем също:. Има много безразмерни числа. Пишейки „rad“ към числата, ние всъщност посочваме, че числото съответства на размера на ъгъла.

Тъй като обиколката (дължината) на окръжността е , тя е пълен ъгъл . Разбира се,. Предпоследното равенство ни дава връзката за преобразуване между радиани и градуси:

Освен това, ние трябва да отбележим, че колкото по-малък е ъгълът, толкова по- малка е дъгата. Ще използваме това в следващия параграф.

Фигура 21: Въвеждане на радианите

 

Ъглов размер за втори път

Сега си представете, че размерът на сферичен космически обект е значително по-малък от разстоянието му от нас. Както е посочено по-горе, поради големите разстояния (достатъчно малка) дъга може да бъде заместена от отсечка и обратно. В този случай е възможно за ъгловия размер на космическия обект (в радиани) да напишем

Разбира се, за малките ъглови размери отношението трябва да даде същите резултати както преди това , (калкулаторът може да изчисли тангенса в градуси и в радиани).

Източници и препоръчана литература

[1] Mikulčák J., Macháček M., Zemánek F.: Matematické, fyzikální a chemické tabulky
a vzorce pro SŠ, Prometheus, Praha, 2003

[2] Široký J., Široká M.: Základy astronomie v příkladech, SPN, Praha, 1966, online odkaz:
http://physics.ujep.cz/~zmoravec/astronomie/siroky/siroky.html, cit. 8.7.2018