menu 5 СЛЪНЧЕВА СИСТЕМА
Erasmus+: КД2: Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта

Задача 2: Марс в опозиция и квадратура

Колко далеч е Марс от Земята, ако Марс е в: а) опозиция, б) квадратура? Колко пъти ще изглежда Марс по-голям когато е в опозиция, отколкото когато е в квадратура, гледан през астрономически телескоп? Радиусът на орбитата на Марс е a = 1,52 au. Фигура 22 може да помогне.

Фигура 22: Диаграма на възможните конфигурации на планетите

Решение

a) От Фиг. 22 е лесно да се определи разстоянието до Земята от Марс в опозиция:

б) Разстоянието до Земята от Марс в квадратура може да бъде определено от теоремата на Питагор:

.

Изображението на Марс в опозиция през телескопа ще бъде толкова пъти по- голямо отколкото в квадратура, колкото пъти Марс в опозиция е по-близо до Земята, отколкото в квадратура:

.