menu 5 СЛЪНЧЕВА СИСТЕМА
Erasmus+: КД2: Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта

Задача 5: Земята от Марс

Изчислете ъгловото разстояние на Земята от Слънцето от гледна точка на наблюдател на Марс. Знаете, че сидеричният период на въртене на Марс е 687 земни дни.

Решение

T ≐ 687 денонощия ≐ 1,88 години. Нека започнем с Третия закон на Кеплер a' =  ≐ 1,52 au. От геометрия, подобна на геометрията на Фигура 1 (просто правим изчислението за Марс вместо за Земята), получаваме: .