menu 5 СЛЪНЧЕВА СИСТЕМА
Erasmus+: КД2: Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта

Задача 7: Луната за втори път

Измерването показа, че ъгловият диаметър на Луната в перигей е θ☽per = 33,5' а в апогей е θ☽apo = 29,9'. Ако радиусът на Луната в апогей е R = 1 737 km, определете ексцентрицитета на елиптичната орбита и нейната голяма ос.

Решение

От определението за ъглов размер: 

и следователно

Променяйки последното уравнение, получаваме: .

Действителната стойност на числовия ексцентрицитет е 0,055. Следователно, орбитата е почти кръгова.

Определяме голямата ос от отношението:

След заместване получаваме a ≐ 378 000 km.

Можете да проверите резултата, като използвате второто отношение (за апогей):