menu 5 СЛЪНЧЕВА СИСТЕМА
Erasmus+: КД2: Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта

Задача 4: Какви са размерите на планетите?

Помощни средства:

■ Модели на Слънцето и планетите (виж точка а), калкулатор, таблици, тебешир

Инструкции за работа:

1. Задача 6 от част б) също може да се използва в тази част.

2. Вземете за основа модела на Юпитер.

■ Изчислете колко големи ще бъдат моделите на другите планети и Слънцето.

■ Опитайте се да сравните какви сферични обекти биха имали така изчислената големина и могат ли да бъдат подходящи модели вместо топките за тенис на маса.

■ След това изчислете разстоянията на всяка планета до Слънцето в този модел.

(Източник: http://solarsystem.nasa.gov/multimedia/display.cfm?Category=Planets&IM_ID=10164)