menu 5 СЛЪНЧЕВА СИСТЕМА
Erasmus+: КД2: Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта

Задача 5: Най-близките слънчеви затъмнения

Въз основа на информацията, открита в интернет, съставете списък на предстоящите слънчеви затъмнения до 2025 г. При всяко едно затъмнение ще видите кога ще настъпи, какъв ще бъде видът му и къде ще бъде наблюдавано. Опитайте се да намерите на картата държавите, които ще бъдат в зоната на пълно затъмнение. Препоръчваме да използвате уебсайта на НАСА: https://eclipse.gsfc.nasa.gov/eclipse.html. 

Използвайки този или други уебсайтове, опитайте се да разберете кога ще настъпи пълно слънчево затъмнение, видимо от територията на Словашката република (България). Можете да направите същото за най-близкото пълно затъмнение, наблюдавано от Братислава (София).

Цел на дейността

Целта на тази дейност е да научи учениците самостоятелно да търсят информация в Интернет и да добият представа за честотата на явлението слънчево затъмнение и за територията, от която ще се наблюдава слънчевото затъмнение).

Методически бележки за учителите

■ Цялата необходима информация за изпълнение на заданието може да бъде намерена на уебсайта на НАСА на адрес https://eclipse.gsfc.nasa.gov/eclipse. html. Данните за световните затъмнения за следващите години са директно в таблицата, от която има линкове към картите. За да търсите затъмненията в Словашката република (България), препоръчително е да използвате частта „Five Millennium Catalog of Solar Eclipses“, а в нея да потърсите по географски координати. Въпреки това, информация за датата на следващото затъмнение в Словакия (България) може да бъде намерена и на много други уебсайтове, и тук може да се намерите зоната на пълно затъмнение. За да намерите затъмненията в Братислава (София), е полезно да използвате скрипта „Javascript Solar Eclipse Explorer“ https://eclipse.gsfc.nasa.gov/JSEX/JSEX-EU.html. Не можахме да намерим тази информация в друг сайт.
■ Уебсайтът, разбира се, е на английски език. Вярваме обаче, че използваният речник е толкова ограничен, че не би трябвало да създаде проблем на учителите и учениците.

Примерно решение:

06.01.2019 г. частично затъмнение Североизточна Азия, Северния Пасифик
02.07.2019 г. пълно затъмнение Южния Пасифик, Чили, Аржентина
26.12.2019 г. пръстеновидно Саудитска Арабия, Индия, Суматра, Борнео
21.06.2020 г. пръстеновидно

Централна Африка (Демократична република Конго, Южен Судан,
Етиопия, Еритрея), Южна и Източна Азия (Йемен, Саудитска
Арабия, Оман, Пакистан, Индия, Китай, Тайван), Тихия океан

14.12.2020 г. пълно затъмнение Южния Пасифик, Чили, Аржентина, Южен Атлантически океан
10.06.2021 г. пръстеновидно Северна Канада, Гренландия, Източна Русия
04.12.2021 г. пълно затъмнениеАнтарктида
30.04.2022 г.частично затъмнение Югоизточния Пасифик, южната част на Южна Америка
25.10.2022 г. частично затъмнение Европа, Североизточна Африка, Близкия изток, Западна Азия
20.04.2023 г. хибридно Индонезия, Австралия, Папуа Нова Гвинея
14.10.2023 г. пръстеновидно

Западна САЩ, Централна Америка (Мексико, Гватемала, Хондурас,
Никарагуа, Коста Рика, Панама), Колумбия, Бразилия

08.04.2024 г. пълно затъмнениеМексико, централната част на САЩ, Източна Канада
02.10.2024 г. пръстеновидно южните части на Чили и Аржентина
29.03.2025 г. частично затъмнение Северозападна Африка, Европа, Северна Русия
21.09.2025 г. частично затъмнениеЮжния Пасифик, Нова Зеландия, Антарктида

Бъдещото пълно слънчево затъмнение, видимо от територията на Чешката република, ще настъпи на 7 октомври 2135 г. Зоната на пълно затъмнение ще достигне северната и североизточната част на републиката и ще премине на север от градовете Усти над Лабем, Пардубице и Оломоук (вж. фигурата).

Бъдещото пълно слънчево затъмнение, видимо от територията на Прага, ще настъпи чак на 20 април 2433 г. Зоната на пълно затъмнение ще достигне западните, централните и северните части на републиката и ще премине на север от градовете Страконице, Колин и Брумов (вж. фигурата). 

Адаптиране на указанията за ученици със СОП

Ученици със затруднения 

Учениците със затруднения също трябва да могат без проблем да се справят с цялата задача, т.е. да намерят затъмненията за близкото бъдеще до 2025 г. Други задачи - Да се намерят затъмненията в Словакия и Братислава за тях вече може да се окаже по-трудно.


Надарени ученици 

Надарените ученици могат да търсят и други свързани данни за затъмненията на сайта на НАСА, като обща продължителност на пълното и/или пръстеновидното затъмнение, времената на начало и край на затъмнението и други. Те могат също така да дадат информация за зоната на пълно затъмнение не само като изброяване на държавите, през които той преминава, но и чрез посочване на географските координати и информация за ширината му. Друг вариант е да потърсите най-близкото пълно затъмнение в Европа и да разберете всички налични подробности (Испания, 12 август 2026 г. вечер, максимална продължителност 1 мин. 50 сек., ширина до 280 км).